thay đổi đơn giá nhân công Chung cư Gold Tower

Theo Chung cư Gold Tower, tất cả phải tùy thuộc vào hợp đồng đã ký do thông tư 07 có hiệu lực sau khi hợp đồng đã được ký, do đó nếu hợp đồng là trọn gói thì không điều chỉnh hệ số nhân công áp dụng trong hợp đồng, và bạn phải quyết toán cho đơn vị thi công ở mức 3.8 tỷ. Việc áp dụng định mức nhân công mới cho hợp đồng của bạn là không bắt buộc, do hợp đồng của bạn đã ký trước tháng 03-2006, và chỉ áp dụng cho những khối lượng thi công sau ngày thông tư 07 có hiệu lực thi hành, tức là sau ngày 01/12/2006. Trường hợp do thay đổi giá nhân công làm vượt tổng mức đầu tư, bạn phải xin phê duyệt lại tổng mức đầu tư trước khi quyết toán cho nhà thầu. Trong trường hợp này bạn cũng phải chia quyết toán ra làm 2 phần: Phần thi công trước 12/2006 áp dụng định mức nhân công theo đơn giá cũ, khối lượng thi công sau tháng 12/2006 áp dụng theo đơn giá mới. Theo Chung cư Gold Tower, tất cả phải tùy thuộc vào hợp đồng đã ký do thông tư 07 có hiệu lực sau khi hợp đồng đã được ký, do đó nếu hợp đồng là trọn gói và không điều chỉnh giá thì không điều chỉnh hệ số nhân công áp dụng trong hợp đồng, và bạn phải quyết toán cho đơn vị thi công ở mức 3.8 tỷ
Việc áp dụng định mức nhân công mới cho hợp đồng của Chung cư Gold Tower là không bắt buộc, do hợp đồng của bạn đã ký trước tháng 03-2006, và chỉ áp dụng cho những khối lượng thi công sau ngày thông tư 07 có hiệu lực thi hành, tức là sau ngày 01/10/2006. Trường hợp do thay đổi giá nhân công làm vượt tổng mức đầu tư, bạn phải xin phê duyệt lại tổng mức đầu tư trước khi quyết toán cho nhà thầu. Trong trường hợp này bạn cũng phải chia quyết toán ra làm 2 phần: Phần thi công trước 10/2006 áp dụng định mức nhân công theo đơn giá cũ, khối lượng thi công sau tháng 10/2006 áp dụng theo đơn giá mới.Tôi cũng đang có vướng mắc như bạn, Tổng mức đầu tư được phê duyệt của dự án là: 245 tỷ (phê duyệt năm 2006). Công trình đã hoàn thành đưa vào sử dụng 03/2008. Công ty chúng tôi đang đề nghị quyết toán là 256,8 tỷ. Vậy dự án của bạn cuối cùng được giai quyết theo hướng nào? Có gì thì bạn chỉ dẫn cho mình với (câu hỏi của mình cũng giống như bạn vậy đấy).

 

Reply