chuyển giao nhiệm vụ công việc dự án Gold Tower 275 Nguyễn Trãi

Thường như Gold Tower 275 Nguyễn Trãi biết, có một số trường hợp:
– Nếu vì một lý do nào đấy cty mẹ không trực tiếp thực hiện thủ tục đầu tư, thì có thể giao ủy quyền đại điện cho công ty con hoặc chi nhánh. Việc này thực hiện là giấy ủy quyền (hợp đồng, làm việc, văn bản v.v…) nhưng cty mẹ vẫn là chủ đầu tư theo luật pháp.
– Cty con không đủ năng lực, phải liên danh cty mẹ nhưng trong thỏa thuận liên danh cho quy định cty còn là leader, đại diện ký hợp đồng, thủ tục v.v…
– Theo Gold Tower 275 Nguyễn Trãi trong trường hợp của bạn (có liên danh một công ty ngoài) cần có một thỏa thuận liên danh lại, trong đó quy định rõ lại Cty mẹ giao quyền cho cty con, cam kết chịu trách nhiệm về năng lực, vốn, pháp luật … để cty con thay thế đảm nhận dự án..
Gold Tower 275 Nguyễn Trãi cảm ơn ý kiến đóng góp của bạn. theo ý kiến thứ nhất của bạn Gold Tower 275 Nguyễn Trãi hiểu Công ty mẹ vẫn là chủ đầu tư theo pháp luật vậy thì Công ty mẹ vẫn phải trực tiếp ký kết các hợp đồng, phê duyệt đề cương, nhiệm vụ, dự toán, thiết kế vv…tóm lại là tất cả các công tác từ chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư, kết thúc đầu tư quyết toán dự án hoàn thành đưa vào sử dụng theo quy định tại nghị định 12/2009/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và NĐ 15/2013/NĐ-CP về quản lý chất lượng công trình xây dựng và một số NĐ, TT hiện hành. Như vậy công ty con chỉ được thực hiện các công việc sau khi công ty mẹ ban hành quyết định phê duyệt.
Ý kiến thứ 2:cần có một thỏa thuận liên danh lại, trong đó quy định rõ lại Cty mẹ giao quyền cho cty con, cam kết chịu trách nhiệm về năng lực, vốn, pháp luật … để cty con thay thế đảm nhận dự án. Về ý này tôi hiểu đây là thủ tục nội bộ trong công ty thực hiện theo qui định của pháp luật và điều lệ cty. về mặt pháp lý Cty con chưa được cơ quan quản lý nhà nước chấp thuận thay cty mẹ thực hiện dự án như vậy chưa đủ điều kiện thay cty mẹ đảm nhận dự án, ý này tôi hiểu theo NĐ11/2013/NĐ-CP về quản lý đầu tư phát triển đô thị. Rất mong nhận được ý kiến tư vấn của các ac để cty tôi thực hiện đầu tư dự án theo đúng quy định của pháp luật. cảm ơn các ac nhiều!

Reply