giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh sinh viên

Môi trường là bầu không khí, đất đai, biển.. bên cạnh chúng ta. Vì thế môi trường có yếu tốt cực kì quan trọng đối với loài người. Tuy nhiên hiện nay con người đang hủy hoại môi trường của chính mình. Nó tạo ra hàng loạt tác động xấu ảnh hưởng trực tiếp tới tồn vong của con người như nước biển dâng, bão, động đất hay sự nóng lên của toàn cầu. Việt nam là một trong những nước chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Vấn đề cấp thiết hiện nay là bảo vệ môi trường

giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho sinh viên

Hiện nay đã có việc tuyên truyền bảo vệ môi trường tại các trường tiểu học, trung học cho đến đại học. Tuy nhiên nó đa phần là lí thuyết còn thực hành thì chưa có nhiều. Vì vậy cần ghép việc học lí thuyết đi đôi với thực hành. Chẳng hạn như vệ sinh lớp học, trồng cây gây rừng hoặc vệ sinh trên đường phố. Cùng với đó là hành động nhắc nhở tuyên dương các trường hợp kịp thời. Ngoài ra cũng cần lồng ghép việc bảo vệ môi trường vào một môn học ở tất cả các cấp. Bởi đây là các rất tốt nâng cao ý thức bảo vệ môi trường. Cuối cùng cũng nên khuyến khích học sinh sinh viên thể hiện ý thức bảo vệ môi trường tại nhà. Điều này có thể thực hiện nếu có sự tham gia của phụ huynh các em. Đơn giản bằng những hành động như làm sạch cống bằng men vi sinh thay vì sử dụng các hóa chất

Hi vọng những chia sẻ trên có thể cung cấp những kiến thức cho mọi người về nâng cao y thức của học sinh, sinh viên và tất cả mọi người

Xem thêm các bài viết khác:

Những tác hại của việc đeo kính cận không đúng cách

Những thứ được mọi người nói về sứ Bát Tràng

Reply