Máy thể thao Tài Phát có rất nhiều loại máy tập chạy bộ

Quý  nương  nói:

– Vậy là hay lắm!

Rồi bà ta  giục Quý Chu :

– Chung nhi đổ  đi! Càng nhiều điểm càng hay.

Quý Chu  cầm mấy  quân viên tìm máy chạy bộ nào tốt hình vuông  nhìn kỹ rồi nói:

– Con nhiều nhất là mấy  điểm, ít nhất là hai điểm. Còn một con lủng xuống một lỗ lớn.

Quý  nương  đáp:

– Con đó là nhất điểm.

Quý Chu  nói:

– Lạ quá máy chạy bộ đơn năng! Lạ quá! Tứ điểm sao lại màu hồng?

Hắn vung tay mặt lên đổ  xuống đánh chát tiếng. Mấy  con viên hình vuông  cắm sâu xuống mặt bàn, đều hướng mặt Lục lên trên.

Nguyên lúc hắn cầm mấy  con viên hình vuông  đều hướng mặt nhất điểm xuống dưới, dĩ nhiên mặt Lục điểm hướng lên trên.

máy thể thao tài phát

Binh sĩ  vừa kinh hãi vừa tức cười. Tức cười ở chỗ khắp thiên hạ không ai biết máy tập chạy bộ nào tốt đổ  viên hình vuông  theo kiểu đó.

Quý  nương  bảo hắn:

– Con ! Làm như vậy không đúng.

Bà ta  đập tay xuống bàn một cái. Cả mấy máy chạy bộ nhập khẩu con viên hình vuông  đều nhảy lên.

Binh sĩ  cất tiếng hoan hô.

Quý  nương  lượm bộ viên hình vuông  lên quăng xuống bàn nói:

– Cứ đổ  tự nhiên cho ra mấy điểm thì ra, đừng cố ý mới đúng cách bói toán.

Quý Chu  nói:

Máy tập chạy bộ có nhiều loại phù hợp với từng người

– Té ra là thế! Hắn lượm bộ viên hình vuông  học kiểu mẫu thân, từ từ mua máy chạy bộ hãng nào tốt liệng xuống bàn. Mấy  con viên hình vuông  quay lọc cọc một chút rồi dừng loại. Cộng được điểm.

Đổ  mấy  con viên hình vuông  thành điểm tức là trên mức trung bình, phần thắng nhiều hơn phần bại.

Viên Ti Bạc  cầm bộ viên hình vuông vừa chạm vừa lắc trong lòng bàn tay để  không ngừng dở trò. Bỗng hắn  hô:

– Thông cật!

Rồi liệng ra. Năm con viên hình vuông  xoay một lúc nhắn  xuống thành điểm. Còn cách sử dụng máy chạy bộ con tối hậu vẫn quay tít theo thủ pháp gian lận của hắn . Hắn  định bụng cho con này hướng mặt Lạc lên thành điểm là thắng bàn.

Không ngờ con viên hình vuông  vừa xoay vừa chạy đột nhiên đi vào một lỗ nhỏ trên mặt bàn, do Quý Chu  đổ  xuống trước gây ra.

Con viên hình vuông  rung rinh một lúc nơi bán máy chạy bộ rồi không xoay được nữa. Mặt đầu điểm hướng lên. Thế là cộng thành điểm. Hắn  thua rồi.

Viên Ti Bạc  không chịu, cãi:

– Trên mặt bàn có lỗ. Lần này bỏ đi không kể.

Hắn  lượm viên hình vuông  lên toan đổ  lại thì Trương Căng Niên  lắc đầu nói:

– Đây là ý trời. Ngươi chịu thua bàn này đi.

 

Reply